O firmieOfertaOgólne warunkiZlecenie tłumaczeniaCennikReferencjeKontakt

Tłumaczenia tekstów technicznych

specjalistycznych sprzętów, specyfikacje techniczne czytaj więcej

Notice: Undefined index: pages in /application/models/SectionsClass.php on line 39

Notice: Undefined index: category in /application/models/SectionsClass.php on line 39

Notice: Undefined index: id in /application/models/PageElemenstsClass.php on line 166
MYSQL ERROR: SELECT content_pl AS content,show_title_pl AS show_title FROM page_elements WHERE id = (rows: 0) You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1


Notice: Undefined index: show_title in /application/models/PageElemenstsClass.php on line 97

Notice: Undefined index: id in /application/models/PageElemenstsClass.php on line 186
MYSQL ERROR: SELECT m.classDir, m.className, m.tmp_dir, m.tmp_pref, m_d.mod_element_id AS element_id FROM modules m INNER JOIN modules_display m_d ON (m_d.id = AND element = 2 AND m_d.mod_id = m.id) (rows: 0) You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND element = 2 AND m_d.mod_id = m.id)' at line 1


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /application/models/PageElemenstsClass.php on line 186

Notice: Undefined index: id in /application/models/SectionsClass.php on line 58

Aktualności

Ogólne warunki

 

 

ZAMÓWIENIE TŁUMACZENIA:

1. Tłumaczenia są wykonywane po otrzymaniu od zamawiającego pisemnego zlecenia wykonania tłumaczenia. Zlecenie można wysłać wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej. Formularz można również ściągnąć ze strony i wypełniony wysłać pocztą na adres siedziby firmy.

2. Wszystkie zlecone teksty przez zamawiającego traktowane są jako poufne i nie są udostępniane osobom trzecim.

3. Strona rozliczeniowa tłumaczenia zwykłego wynosi 1500 znaków ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi.

4. Tłumaczenia pisemne wykonywane są w trybie zwykłym – do 6 stron w ciągu doby (od momentu przyjęcia zlecenia) oraz w trybie ekspresowym – powyżej 6 stron na dobę (od momentu przyjęcia zlecenia). Ekspres oznacza zwiększenia stawki podstawowej o 50%. Termin wykonania tłumaczenia potwierdzany jest przy każdym zleceniu.

5. W przypadku tłumaczeń ekspresowych Zamawiający przyjmuje do wiadomości możliwość wystąpienia błędów i uchybień w wykonanym tłumaczeniu. 

6. Zamawiający może zgłaszać zastrzeżenia do wykonanego tłumaczenia w okresie 7 dni, od momentu otrzymania tłumaczenia. W takim przypadku firma jest zobowiązana do możliwie najszybszego usunięcia ewentualnych wad tłumaczenia.

7. W przypadku wstrzymania realizacji tłumaczenia przez klienta, pobierana jest opłata za pracę rzeczywiście wykonaną do momentu wstrzymania realizacji.

KURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO:

8. Kursy językowe odbywają się w siedzibie firmy.

9. Jednostką rozliczeniową jest godzina lekcyjna = 45 minut.

10. Kursy rozliczane są na podstawie umowy zawartej z klientem.

Płatności za wykonane tłumaczenia i przeprowadzone kursy dokonywane są na podstawie rachunków wystawionych przez firmę Agnes, przelewem na wskazany na rachunku nr konta, lub gotówką. Termin płatności mija w siódmym dniu, po dniu wystawienia rachunku.

Firma Agnes zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w cenniku oraz niniejszych warunkach ogólnych.